Pomorski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Budowlanego


Zastępca Pomorskiego
Inspektora


Informacje ogólne

Powiatowe Inspektoraty
Nadzoru Budowlanego


Sprawy i Rejestry

Kontrole

Przetargi

Informacje nieudostępnione

Oferty pracy w WINB

Ogłoszenia

Komunikaty

Rejestr zmian

Druki do pobrania


  Urzędowe Poświadczenie OdbioruOgrzewaj dom bezpiecznie
Liczba odwiedzin: 645119
Instrukcja | Redakcja | WWW | BIP.gov.pl | Mapa strony
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Główne obowiązki:
- prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych;
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
- prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych;
- kontrola działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego I instancji.

Wykształcenie: wyższe budowlane.

Wymagania konieczne:
- uprawnienia budowlane;
- znajomość ustawy prawo budowlane i kpa;
- co najmniej 3 letni staż pracy;
- posiadanie prawa jazdy kat. B;
- biegła obsługa komputera.

Wymagania pożądane
- doświadczenie pracy na podobnym stanowisku;
- umiejętność pracy w zespole;
- dyspozycyjność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- życiorys i list motywacyjny;
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- Kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.

Dokumenty należy składać do dnia 6 kwietnia 2007 roku pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Łąkowa 37/38, 80-769 Gdańsk, nr tel. (058) 305-19-71

Inne informacje:
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- kandydacki, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  2551

Treść wytworzył(a): Piotr Januszewski, 2007-03-22 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Tomasz Nikodem, 2007-03-22 10:33:11